عنوان: مطالعه در اوقات بيکاري در ساعت کار
سوال :

آيا كارمندان‌ دولت‌ مجازند در ساعات‌ اداري‌ روزنامه‌، كتاب‌ و امثال‌ آن‌ مطالعه‌ نمايند؟ حقوق‌ اين‌ افراد چه‌ صورتي‌ دارد؟


پاسخ:

اگر بيكار هستند اشكال‌ ندارد ولي‌ اگر كار دارند علاوه‌ بر اينكه‌ حرام‌ است‌ حق‌ّ گرفتن‌ حقوق‌ آن‌ ساعاتي‌ را كه‌ مطالعه‌ كرده‌اند، ندارند.