عنوان: اخذ هديه از فروشنده توسط کارپرداز
سوال :

مسئول‌ خريد يكي‌ از سازمانهاي‌ دولتي‌ هستم‌، وقتي‌ چيزي‌ را از مغازه‌ مي‌خرم‌ بعد از آنكه‌ سعي‌ كرده‌ام‌ تا با قيمت‌ مناسب‌ بخرم‌، مغازه‌دار مبلغي‌ را به‌ من‌ پس‌ مي‌دهد، آيا اين‌ پول‌ را كه‌ بعد از خريد و دادن‌ فاكتور، به‌ من‌ داده‌ مي‌شود مالك‌ آن‌ مي‌شوم‌ يا اينكه‌ سازمان‌ مربوطه‌ مالك‌ آن‌ است‌؟


پاسخ:

اگر هديه‌ باشد مربوط‌ به‌ شماست‌ و اگر تخفيف‌ باشد مربوط‌ به‌ سازمان‌ است‌.