عنوان: اشتباه در قرائت اذان و اقامه
سوال :

اگر كسي‌ موقع‌ گفتن‌ اذان‌ يا اقامه‌ اشتباه‌ كرد و جمله‌اي‌ را كم‌ يا زياد گفت‌، آيا بايد دوباره‌ اذان‌ يا اقامه‌ را بگويد؟


پاسخ:

اشكال‌ ندارد. ــ(همان‌ را ادامه‌ دهد كافي‌ است‌.)ــ