عنوان: اقامه نماز اجيري
سوال :

كسي‌ براي‌ ميّتي‌ اجير مي‌شود كه‌ نماز بخواند، آيا گفتن‌ اذان‌ و اقامه‌ لازم‌ است‌؟


پاسخ:

اقامه‌ لازم‌ است‌ نه‌ اذان‌.