عنوان: نماز مستحبي در حال راه رفتن
سوال :

وقتي‌ انسان‌ در حال‌ راه‌ رفتن‌ نماز مستحبّي‌ مي‌خواند، اگر سر خود را به‌ اطراف‌ بگرداند نماز او چه‌ صورتي‌ دارد؟

 


پاسخ:

جايز نيست‌.