عنوان: نماز بچه نابالغ
سوال :

بچّه‌اي‌ كه‌ در سن‌ّ هفت‌ ساگي‌ است‌، اگر نمازي‌ بخواند:

1) ثواب‌ بر عمل‌ و عبادت‌ او مترتّب‌ مي‌شود يا نه‌؟

2) اگر ثواب‌ دارد، پس‌ شرعيّت‌ فرع‌ بر ثواب‌ و عقاب‌ است‌، يعني‌ شرعيّت‌ كه‌ آمد ثواب‌ و عقاب‌ هم‌ مي‌آيد، نظر حضرت‌ عالي‌ چيست‌؟

3) اگر اصل‌ در امر طريقي‌ است‌ پس‌ بايد اين‌ كار انجام‌ گيرد و مسئله سن‌ّ تكليف‌ ساقط‌ مي‌شود، پس‌ چرا ثواب‌ و عقاب‌ كه‌ فرع‌ بر شرعيّت‌ است‌ در اين‌ كلام‌ آمده‌ است‌؟

مستدعي‌ است‌ نظر مبارك‌ را مرقوم‌ فرماييد.

 


پاسخ:

1) ثواب‌ دارد.

2) شرعيّت‌ دارد امّا قاعده «هر چه‌ شرعيّت‌ دارد ثواب‌ و عقاب‌ دارد» صحيح‌ نيست‌ و همچنين‌ است‌ عكس‌ قضيه‌.

3) ثوابي‌ كه‌ براي‌ عبادت‌ نابالغ‌ است‌ ثواب‌ تفضّلي‌ است‌ نه‌ استحقاقي‌، و عقابي‌ كه‌ دارد عقاب‌ جلوگيري‌ است‌ نه‌ استحقاقي‌ است‌، و تكليف‌ در زمان‌ تكليف‌ ربطي‌ به‌ ثواب‌ و عقاب‌ نابالغ‌ ندارد.