عنوان: مستغلات
سوال :

احتراماً به‌ استحضار مي‌رساند يكي‌ از شروط‌ قراردادهاي‌ فروش‌ مستغلاّت‌ بند ذيل‌ مقرّر شده‌ است‌.

«چنانچه‌ به‌ هر علّت‌ چك‌هاي‌ ثمن‌ معامله‌ در تاريخ‌ سررسيد وصول‌ نشود تا زماني‌ كه‌ فروشنده‌ از حق فسخ‌ خود استفاده‌ ننموده‌، خريدار متعهّد است‌ علاوه‌ بر تعهّدات‌ قبلي‌، مبلغي‌ معادل‌ 30% در سال‌ از وجه‌ چك‌هاي‌ پرداخت‌ نشده‌ را به‌ عنوان‌ تفاوت‌ نقد و نسيه‌ به‌ انضمام‌ اصل‌ مبلغ‌ چك‌ها به‌ فروشنده‌ پرداخت‌ نمايد».

تقاضامند است‌ در اين‌ زمينه‌ راهنمايي‌ و اظهار نظر نماييد - نامه‌ متعلّق‌ به‌ «مجتمع‌ اقتصادي‌ كميته امداد امام‌ خميني‌ استان‌ اصفهان‌» است‌.

 


پاسخ:

به‌ عنوان‌ تفاوت‌ نقد و نسيه‌ درست‌ نيست‌ و آن‌ همان‌ ديركرد است‌ كه‌ اشكال‌ دارد ولي‌ اگر به‌ عنوان‌ گذشت‌ از حق‌ّ الفسخ‌ باشد اشكال‌ ندارد زيرا فروشنده‌ حق‌ّ دارد معامله‌ را فسخ‌ كند و يا به‌ ازاء عدم‌ اعمال‌ آن‌ فسخ‌ مبلغي‌ را دريافت‌ نمايد.