عنوان: فروش اجناس به قيمت روز پس از گذشت چند ماه
سوال :

فردي‌ جنسي‌ را نسيه‌ مثلاً شش‌ ماهه‌ خريده‌ و به‌ فردي‌ يك‌ ماهه‌ فروخته‌ با قيمت‌ متعارف‌ بازار، ولي‌ خريدار پول‌ جنس‌ را چند ماه‌ بعد مي‌پردازد، اوّلاً وظيفه فروشنده‌ چيست‌؟ ثانياً اگر خريدار بگويد مطابق‌ با بازار با من‌ عمل‌، يعني‌ ديركرد بگير، صحيح‌ است‌؟ ثالثاً اگر بخواهد همان‌ قيمت‌ فروخته‌ شده‌ را بگيرد چه‌ بسا ضرر فراوان‌ بر بايع‌ وارد مي‌شود، بفرماييد وظيفه‌ چيست‌؟


پاسخ:

بايد به‌ همان‌ قيمت‌ فروخته‌ شود ولي‌ سزاوار است‌ مشتري‌ جبران‌ خسارت‌ كند.