عنوان: دریافت کارمزد توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه
سوال :

آیا مى‏توان در صندوق‏هاى قرض‏الحسنه حدود یکی دو درصد از مبلغ وام را از وام‏گیرنده به عنوان كارمزد و هزینۀ وسایل و نیروها  گرفت؟ اگر نمی‌توان این هزینه‌ها چگونه باید تأمین شود؟


پاسخ:

دریافت کارمزد متناسب با هزینه‌ها جایز است و بیش از آن جایز نیست.