عنوان: آیا رهن خانه خمس دارد؟
سوال :

آیا مبلغی که بابت رهن خانه پرداخت می‌شود، خمس دارد؟


پاسخ:

خمس ندارد.