عنوان: رهن دادن منزل اجاره‌ای
سوال :

کسى که خانه‏اى را اجاره کرده، آیا می‌تواند آن را بابت دین خود به فرد دیگرى رهن بدهد؟


پاسخ:

نیاز به اجازۀ مالک دارد.