عنوان: خلل در انجام 31 روزه پي در پي
سوال :

كسي‌ كه‌ بايد سي‌ و يك‌ روز پي‌ در پي‌ روزه‌ بگيرد اگر در بين‌ آن‌ يك‌ روز بدون‌ عذر روزه‌ نگيرد، يا وقتي‌ شروع‌ كند كه‌ در بين‌ آن‌ به‌ روزي‌ برسد كه‌ روزه آن‌ واجب‌ است‌ مثل‌ روزه نذر، چه‌ وظيفه‌اي‌ دارد؟


پاسخ:

اگر فاصله‌ با عذر باشد ضرر نمي‌زند و اگر بدون‌ عذر باشد بايد از سر بگيرد.