عنوان: تغییر سوره در نماز، در حین قرائت آن
سوال :

وقتی انسان در نماز سوره‌های توحید یا کافرون را می‌خواند، آیا می‌تواند در حین قرائت آن را رها کند و سورۀ‌ دیگری را شروع نماید؟ دربارۀ سوره‌های دیگر چطور؟


پاسخ:

در توحید و کافرون نمی‌تواند و در سایر سوره‌ها می‌تواند، ولی بهتر است این کار را نکند.