عنوان: کشیدن دست روی سر برای مسح سر
سوال :

در موقع مسح سر، اگر انسان فقط دست را روی سر بگذارد و بردارد، کفایت می‌کند یا حتماً باید دست را روی سر بکشد؟


پاسخ:

کفایت نمی‌کند و باید دست را روی سر بکشد.