عنوان: همراه ‌داشتن انگشتری که اسماء متبرکه دارد
سوال :

همراه ‌داشتن انگشتري که روي آن آيات قرآن يا اسامي ائمّۀ‌‌اطهار«سلام‌الله‌علیهم» نوشته شده، بدون وضو جايز است؟


پاسخ:

جایز است؛ امّا لمس اسماء متبرّکه بدون وضو جایز نیست.