عنوان: رهایی از وسواس فکری
سوال :

مدّتي است كه چون نماز شب مي‌خوانم و ذكر مي‌گويم، شيطان وسوسه‌ام مي‌كند كه آدم خوبي هستم. جهت نجات از اين اوهام و وسوسه‌ها، مرا راهنمايي كنيد؟


پاسخ:

به این افکار اهمیّت ندهید و کار خوب خودتان را بکنید.