عنوان: استفاده از كرم‌هاي ويتامينه برای روزه‌دار
سوال :

آيا استفاده از كرم‌هاي ويتامينه که جذب پوست بدن مي‌شود، به صحّت روزه ضرری وارد مي‌کند و آن را باطل مي‌نمايد؟


پاسخ:

باطل نمي‌کند.