عنوان: روزه گرفتن برای فردی که فشار خون دارد
سوال :

کسی که فشار خون دارد و باید حتماً قرص مصرف کند، می‌تواند فقط یک یا دو عدد قرص بیماری خود را بخورد و بدون اینکه آبی بخورد، روزه باشد؟ در غیر این صورت، چه تکلیفی دارد؟


پاسخ:

روزۀ‌ او باطل است، ولي اگر هميشه بايد قرص را بخورد، قضا ندارد و خوب است از غير قرص اجتناب کند.