عنوان: روزه نگرفتن به‌خاطر ضعف جسماني و بنيۀ‌ ضعيف
سوال :

دختر من سال گذشته به سنّ تکليف رسيده است؛ امّا در ماه مبارک رمضان به علّت ضعف جسماني و بنيۀ‌ ضعيفي که دارد، نمي‌توانست روزه‌ بگيرد و در آستانۀ‌ ماه رمضان نتوانسته روزه‌هاي سال قبل را قضا کند و امسال هم احتمالاً نمي‌تواند روزه بگيرد. او بايد چه کار کند؟ اگر بعد از امسال توانست، آيا بايد هر دو سال را قضا کند يا بايد کفّاره بدهد؟


پاسخ:

روزه‌هاي سال گذشته قضا ندارد، ولي در صورت تمکّن مالی باید براي هر روزه‌، 750 گرم گندم يا پول آن را به فقرا بپردازید.