عنوان: قضا روزه‌های زنان باردار یا شیرده
سوال :

زنی که به خاطر بارداری یا شیردادن به بچّه، سه سال روزه‌هایش را نگرفته و از ماه رمضان امسال تا ماه رمضان دیگر نتوانسته قضا کند، از نظر قضا و کفّاره چه وظیفه‌ای دارد؟


پاسخ:

قضا ندارد و اگر تمکّن مالی دارد، براي هر روزه، معادل 750 گرم گندم یا پول آن را به فقير بدهد.