عنوان: فراموش کردن روزۀ‌ قضا
سوال :

کسي كه روزۀ‌ قضا دارد، اگر تا چند روز مانده به ماه مبارك رمضان فراموش كند روزه‌ها را بگيرد و وقتي يادش بيايد که نتواند قضا را به‌‌جا آورد، چه وظيفه‌اي دارد؟


پاسخ:

بعد از ماه مبارک رمضان قضای آن روزه‌ها را بگيرد و براي هر روز 750 گرم گندم یا پول آن را به فقير بدهد.