عنوان: تغییر سوره بعد از گفتن بسم‌الله الرحمن الرحیم
سوال :

آیا نیّت «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‏» سوره، باید متعلّق به همان سوره باشد، یا مي‌شود بعد از گفتن «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‏» تصمیم بگیریم چه سوره‌ای بخوانیم؟


پاسخ:

جایز است، ولی اگر به قصد سوره‌ای «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‏» بگوید، باید همان سوره را بخواند.