عنوان: گفتن تکبیرة الاحرام در نماز جماعت
سوال :

اگر در نماز جماعت به آخر رکوع امام برسیم، آیا باید بین تکبیرة‌الاحرام و رکوع مقداری فاصله باشد یا برای اینکه به نماز برسیم، مي‌توانیم فوراً به رکوع برویم؟


پاسخ:

مي‌توانید فوراً به رکوع بروید.