عنوان: حکم تأخیر سجدۀ‌‌ سهو
سوال :

کسی‌که باید بعد از نماز سجدۀ‌‌ سهو بخواند، اگر آن را به‌ تأخیر بیندازد و آخر وقت نماز یادش بیاید، آیا نماز او اشکال پیدا می‌کند؟ اگر بعد از وقت به‌یاد آورد و بخواند، چطور؟


پاسخ:

هر وقت بخواند صحیح است، ولی تأخیر عمدی گناه است.