عنوان: آیا رنگ مو مانع غسل است؟
سوال :

رنگ مو که خانم‌ها برای زینت استفاده مي‌کنند، مانع غسل است؟


پاسخ:

مانع نیست.