عنوان: عمل بر خلاف نذر
سوال :

بنده نذر کردم که اگر در کاری موفق شوم یک اتوبوس نذر امام زمان به جمکران ببرم. خدا را شکر در کارم موفق شدم. حالا اگر بخواهم به جای بردن اتوبوس به جمکران هزینه‌های مربوط به آن را خرج بیماران سرطانی یا ازدواج جوانان بکنم ایرادی دارد؟


پاسخ:

اگر می‌توانید،باید به نذر خود عمل کنید و اگر نمی‌توانید، نذر ساقط است و لازم نیست به آن عمل کنید.