عنوان: قطع ارتباط با خویشان تارک الصلوة
سوال :

من و همسرم ساكن خارج از كشور هستيم و هميشه سعي مي‌كنيم طوري زندگي كنيم كه بتوانيم با عنايت خدا و امام زمان«عج» به مقامات عالي معنوي برسيم. مسئله‌اي كه مورد بحث ماست اينكه من اعتقاد دارم بايد از دوستان بي‌بند و بار و تارك نماز دور شويم، ولي همسرم نظر بر اين دارد كه نبايد از دوستان و آشنايان دوري كنيم و حتي اگر دوستي تارك الصلاة داشته باشیم نبايد با او قطع رابطه كنیم. لطفاً نظر خود را در این زمینه بیان فرمائید.


پاسخ:

تأثیر منفی این گونه افراد بر شما و زندگی شما غیر قابل انکار است و تا آنجا که می‌توانید باید از رفت و آمد و نشست و برخاست با آنان بپرهیزید و اگر چاره‌ای ندارید، مراقب باشید در رفت و آمدها با گناه آنان همراه نشوید و یکی از آنها محسوب نگردید.