عنوان: نوشتن آیات قرآن بر منبر
سوال :

نوشتن آیات قرآن بر سطوح جانبی منابر به طوری که پایین‌تر از نشیمن‌گاه قرار می گیرد چه حکمی دارد؟


پاسخ:

خوب نیست و بهتر است نباشد.