عنوان: آیا ائمه«سلام‌الله‌علیهم» جواب سلام ما را می‌دهند؟
سوال :

آیا وقتی به ائمه«سلام‌الله‌علیهم» سلام می‌کنیم، به‌این‌صورت است که ما سلام می‌کنیم و آن‌ها جواب می‌دهند و ما نمی‌شنویم یا اینکه آنان سلام می‌کنند و در اصل، سلام ما جواب سلام آن بزرگواران است؟


پاسخ:

ما وظيفه داريم به اهلبيت«سلام‌الله‌علیهم» سلام و درود بفرستيم و آن بزرگواران نيز حتماً پاسخ سلام و اظهار ارادت ما را می‌دهند و می‌توان چنين گفت که در واقع سلام ما به ايشان ناشي از توجّهي است که به ما دارند و در اثر عنايت اهل‌بيت( توفيق سلام و ابراز ارادت و مودّت به آنان می‌يابيم.