عنوان: حجّ و عمره افراد مبطون‏
سوال :

كسى كه در اثر بيمارى قادر به نگهدارى باد معده خود نيست و در هنگام عمره يا حجّ تمتّع، مرتّباً وضوى او باطل مى‏گردد، چه وظيفه‏اى دارد؟


پاسخ:

لازم نيست وضو را تكرار كند.