عنوان: شب قدر در بلاد ديگر
سوال :

با توجّه‌ به‌ اختلاف‌ افق‌هاي‌ كشورهاي‌ اسلامي‌، چند شب‌ قدر براي‌ هر شب‌ قدر احتمالي‌ در سرتا سر جهان‌ برگزار مي‌شود يا در نظر گرفته‌ مي‌شود كه‌ با وحدت‌ ليلة القدر منافات‌ دارد. نظر شما براي‌ ايجاد اين‌ وحدت‌ (يك‌ شب‌ در طول‌ سال‌) چيست‌؟ و آيا مي‌توان‌ افق‌ مكّه‌ را براي‌ كليه كشورهاي‌ مسلمان‌، مرجع‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ و در نتيجه‌ شب‌ قدر و عيد فطر قرار داد؟ پيشرفت‌ تكنولوژي‌ اين‌ امكان‌ را فراهم‌ آورده‌ است‌، ولي‌ آيا عقل‌ و شرع‌ اين‌ اجازه‌ را مي‌دهند؟


پاسخ:

شب‌ قدر نظير شب‌ جمعه‌ است‌ و طبق‌ افق‌ بايد اهل‌ آن‌ افق‌ عمل‌ نمايند.