عنوان: حکم محرم شدن نابالغ در عمره
سوال :

آيا افراد نابالغ كه به همراه والدين به عمره مفرده مشرّف مى‏شوند، واجب است محرم شوند و اعمال عمره مفرده را به جا آورند؟


پاسخ:

واجب نيست.