عنوان: طواف در پل جديد مسجدالحرام
سوال :

در طرح جدید توسعه مسجد الحرام، مکانی جدید به صورت پل در ارتفاع 13 متری از سطح زمین در اطراف کعبه ساخته شده و هدف آن افزایش فضای طواف است، به گونه‌اي که افراد ویلچری، مسن و ناتوان در ازدحام دور کعبه روی این پل طواف کنند. آیا انجام طواف‌های عمره مفرده و یا تمتع در مکان جدید برای افراد ناتوان، مسن و ویلچری مجاز است یا خیر؟


پاسخ:

طواف در آن مکان براي همۀ افراد، مطلقاً جايز است.