عنوان: اثبات عيد فطر بواسطه مراجع
سوال :

آيا اعلام‌ عيد فطر مخصوص‌ حاكم‌ شرع‌ (ولي‌ّ فقيه‌ جامع‌ شرائط‌) است‌ يا مراجع‌ تقليد نيز مي‌توانند اعلام‌ عيد فطر نمايند؟


پاسخ:

اعلام‌ نظر، حكم‌ نيست‌ و حكم‌ با اعلام‌ نظر تفاوت‌ دارد.