عنوان: برگرداندن انگشتر در قنوت
سوال :

بعضی افراد در قنوت نگین انگشتر خود را به طرف صورت بر مي‌گردانند‌؟ آیا این عمل مستحب است یا اصلاً جايز است یا خیر‌؟


پاسخ:

اشکال ندارد.