عنوان: حکم نماز به هنگام غلط خواندن اذکار در قنوت
سوال :

با توجه به اینکه قنوت مستحب است، آیا غلط خواندن بخشی یا همۀ اذکار آن، به صحّت نماز صدمه می‌زند؟


پاسخ:

نمي‌زند.