عنوان: وظيفه مريضي که بعد از ظهر خوب مي شود
سوال :

اگر مريضي‌ در ماه‌ رمضان‌ بعد از ظهر خوب‌ شود و تا آن‌ زمان‌ مبطل‌ روزه‌ انجام‌ داده‌ باشد، وظيفه‌اش‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

بايد نيّت‌ روزه‌ كند و روزه‌ بگيرد چنانچه‌ اگر بخواهد در غير ماه‌ مبارك‌ مي‌تواند نيّت‌ روزه واجب‌ يا مستحبّي‌ كند و روزه‌ بگيرد.