عنوان: روزه معين غير ماه رمضان
سوال :

اگر روزه معيّني‌ غير از روزه ماه‌ رمضان‌ بر انسان‌ واجب‌ باشد، مثلاً نذر كرده‌ باشد كه‌ روز معيّني‌ را روزه‌ بگيرد:

الف‌) اگر تا اذان‌ صبح‌ عمداً نيّت‌ نكند، روزه‌اش‌ چه‌ صورتي‌ دارد؟

ب‌) اگر نداند روزه آن‌ روز واجب‌ است‌ و قبل‌ از ظهر يادش‌ بيايد، وظيفه‌اش‌ چيست‌؟

ج‌) اگر فراموش‌ كند روزه آن‌ روز را و قبل‌ از ظهر يادش‌، وظيفه‌اش‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

الف‌) روزه او باطل‌ است‌ و بايد كفّاره نذر بدهد.

ب‌) بايد نيّت‌ كند و روزه او صحيح‌ است‌.

ج‌) نيّت‌ كند و روزه او صحيح‌ است‌.