عنوان: قصد کردن کاري که روزه را باطل مي کند موجب بطلان نيست
سوال :

در رساله‌ مرقوم‌ فرموده‌ايد: «اگر كسي‌ در روزه واجب‌ يا مستحب‌ّ مردّد شود كه‌ روزه‌ را باطل‌ كند يا نه‌، يا قصد كند كاري‌ كه‌ روزه‌ را باطل‌ مي‌كند انجام‌ دهد روزه‌اش‌ باطل‌ نمي‌شود و ....» اكنون‌ مرقوم‌ فرماييد «روزه واجب‌» شامل‌ روزه ماه‌ رمضان‌ هم‌ مي‌شود يا تنها روزه واجب‌ غير رمضان‌ است‌؟- رساله قديم‌ مسأله 1214.

 

 


پاسخ:

فرقي‌ در ميان‌ روزه‌ها نيست‌.