عنوان: افطار روزه واجب غيرمعين قبل از غروب
سوال :

افطار روزه واجب‌ غير معيّن‌، مثل‌ نذر غير معيّن‌ ـ روزه كفّاره‌ ـ روزه استيجاري‌، در بعد از ظهر چه‌ صورتي‌ دارد؟


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.