عنوان: روزه نذري و ....
سوال :

اگر كسي‌ روزه روزهاي‌ معيني‌ (مثلاً روزهاي‌ دوشنبه‌) را نذر كند و آن‌ روز با عيد فطر يا عيد قربان‌ كه‌ روزه‌اش‌ حرام‌ است‌ مصادف‌ شود چه‌ وظيفه‌اي‌ دارد؟


پاسخ:

روزه آن‌ روز (واجب‌ نيست‌) ــ(جايز نيست‌)ــ و قضا و كفّاره‌ هم‌ ندارد.