عنوان: تکليف عبادات قبل از تشيع براي يک مسلمان
سوال :

اگر مسلماني‌ غير شيعه‌، شيعه‌ شود وظيفه‌اش‌ نسبت‌ به‌ نماز و روزه‌ و حجّي‌ كه‌ قبل‌ از شيعه‌ شدن‌ انجام‌ داده‌، چيست‌؟


پاسخ:

اگر به‌ وظيفه‌ رفتار نموده‌ باشد، قضا ندارد.