عنوان: خمس سپرده قرض الحسنه
سوال :

من در دوره تحصیل به صورت پاره وقت کار می‌کنم و درآمد مازاد بر خرجم را در قرض الحسنه می‌گذارم تا برای آبنده‌ام بماند. ولی در طول سال ممکن است نیاز بشود و چندین بار مقداری از آن پول بردارم و دوباره پس انداز کنم. آیا به آن مقدار که دست نخورده خمس تعلق می‌گیرد؟


پاسخ:

خمس دارد.