عنوان: ملاحظۀ قدرت خريد در قرض الحسنه
سوال :

باسلام و آرزوي سلامتي و توفيق براي حضرتعالي، همان‌گونه كه مستحضريد در بازار و فضاي اقتصادي به وفور از كلاه‌هاي شرعي استفاده مي‌شود. قشر متدين خود را فريب مي‌دهد و قشر بي‌توجه به دين هم كه برايش مهم نيست! يكي از مواردي كه در بازار و اقتصاد بسيار مهم است، نرخ سود تضمين شده(نرخ بهره) است. در جامعه ما قرض الحسنه بسيار بي رونق است و علت آن هم تورم اقتصادي است. درجامعه ما درصورتي‌كه نرخ تورم 20% باشد اگر فردي مبلغ يك ميليون تومان را بصورت قرض الحسنه به فرد ديگري بدهد و بعد از يك‌سال قرض گيرنده مبلغ يك ميليون تومان را عيناً به قرض دهنده پس بدهد، در اصل به وي يك ميليون تومان نمي‌دهد بلكه مبلغ معادل هشتصد هزار تومان مي‌دهد؛ چون قدرت آن پول كاهش يافته است و ما درفقه داريم كه اگر در يك معامله يك طرف سود برد و طرف ديگر متضرر شد، آن معامله باطل است، مگر آنكه ضرر جبران شود. به نظر مي‌رسد به اين خاطر است كه از قرض الحسنه استقبال نمي‌شود و مردم به معاملات ربوي روي آورده‌اند. درصورتي‌كه برخي كل سيستم اقتصادي را متهم به ربوي بودن مي‌كنند و برخي معتقدند كه چون حکومت، اسلامي است، پس معاملات بانكي ربوي نيست، ولي در هر صورت مردم سرگردان هستند. خواهشمندم نظر مبارك را ارايه فرماييد.


پاسخ:

اقتصاد ما بيمار است، ولی چون فعلاً چاره ای نیست، حکومت، معاملات بانک‌ها را تجویز نموده است. امّا قرض الحسنه که باید در آن سود نباشد،‌ برای این است که قرآن کريم، قدرت خرید را با ثواب‌های فراوان جبران کرده است و وعدۀ جبران مالی هم داده است.