عنوان: خمس پس انداز قرض الحسنه فاميلي
سوال :

آیا به وام های بدون سود قرض الحسنه رایج بین دوستان و خانواده‌ها خمس تعلق می گیرد؟


پاسخ:

پولی که سال برآن بگذرد، خمس دارد.