عنوان: جوار خواندن نمار با بدن نجس، هنگام مضر بودن تطهير
سوال :

اينجانب دچار نوعي عارضۀ خشكي پوست(سبوريك درماتيت)هستم به همين دليل دكتر تجويز دارويي به صورت كرم نموده است.حالا نمي‌دانم چه مدت پس از مصرت كرم بايدپوست را براي وضو با صابون بشويم. از طرفي توصيه مي‌شود خيلي كمتر پوستم را با صابون بشويم.


پاسخ:

اگر آب براي شما ضرر دارد با تيمّم نماز بخوانيد، نماز شما صحيح است و قضا هم ندارد. و اگر آب براي شما ضرر دارد در تطهير بدن، با نجاست نماز بخوانيد، نماز شما صحيح است و قضا هم ندارد و گفتۀ دکتر در هر دو صورت براي شما کافي است.