عنوان: ثواب در حج و زيارت
سوال :

آيا نايب در حج و يا اماكن مذهبي و قبور ائمه، خودش هم ثواب مي برد؟


پاسخ:

علاوه بر ثوابی که منوبٌ عنه دارد، خود نائب هم چندين برابر ثواب دارد.