عنوان: شادي در شب قدر به خاطر نزول قرآن
سوال :

آیا با توجه به اينکه نزول دفعی قرآن مجید در شب قدر بوده، برای نزول این کتاب انسان ساز در شب قدر باید شادی کرد که چنین نعمت عظیمی نصیب مومنان شده یا گریه و اشک ریخت؟


پاسخ:

باید برای نزول قرآن شادی کرد، ولی برای بدبختی خودمان که از این نعمت بزرگ استفاده نکرده و نمی‌کنیم، باید گریه کنيم و اشک بریزيم.