عنوان: توبه از گناهان
سوال :
من دختري هستم  که گناه خیلی کرده‌ام از زنا تا دروغ، حالا می‌خواهم توبه کنم. آيا خدا مرا خواهد بخشيد؟ نمی‌دانم ‌چه کنم؟ چطور شروع کنم؟ کمکم کنید.
پاسخ:

اگر جداً برگردید پروردگار عالم گذشته را می آمرزد.