عنوان: بهترين شيوۀ عزاداري
سوال :

سلام علیکم در روستای ما رسم بر این است که دهه اول محرم شب ها در خیابان به زنجیرزنی می پردازند و با همان حالت زنجیرزنی و با زدن چندین طبل و سنج در صحن مسجد جامع روستا تا پاسی از شب به زنجیر زنی ادامه می دهند. با توجه به توضیحات داده شده نظر جنابعالی در موارد زیر چیست؟

1- شیوه عزاداری توضیح داده شده در مسجد. 2- اگر به جای زنجیر زدن و استفاده از طبل و سنج به سینه زنی پرداخته شود. 3- پخش صدای مداح و سخنران از بلندگوی بیرون مسجد. 4- ذبح گوسفند یا گاو نذری جلوی دسته عزاداری و در خیابان 5- استفاده از طبل و سنج و دیگر آلات موسیقی برای هماهنگی عزاداران در مسجد و غیر مسجد(حسینیه و ...)

 


پاسخ:

1-       بهترین شیوه عزاداری همان عزاداری‌ها است که در منزل مراجع همیشه بوده است.

2-       سینه زدن و نجیر به طور متعارف اشکال ندارد.

3-       اگر مزاحمت نباشد اشکال ندارد.

4-       اشکال ندارد.

5-       اگر آلات موسیقی نباشد، اشکال ندارد.